Groepslessen

Groepslessen: onze aanrader!

Gedragstraining in groep

Deze lessen gaan altijd door op publiek terrein zodat de omgeving wekelijks verschilt. Deze trainingsvorm geeft u een realistisch beeld van het gedrag van uw hond. Dit is een groot verschil met trainingen op eenzelfde hondenschool. De nadruk in de groepslessen ligt op gedragstraining (hondenpsychologie) en niet op hondentraining (aanleren van trucjes, trainen voor bepaalde wedstrijden of certificaten). Wij hebben absoluut geen bezwaar tegen deze laatste vormen van training. Zij hebben echter een zeer klein aandeel in de verbetering van het gedrag van uw hond. Bovendien wordt er in besloten groep getraind waardoor er voldoende aandacht en begeleiding is voor iedereen. Familieleden of partners zijn steeds welkom om mee aan te sluiten.

Let wel! Honden krijgen pas toegang tot de groepsles na het volgen van onze basisbegeleiding. 

Wat verwachten wij van hond en baas?
  • Uw hond moet in staat zijn om op een aanvaardbare sociale afstand zich te gedragen rondom andere honden, mensen en de omgeving.
  • De eigenaar moet al een aantal basistechnieken bezitten om samen met zijn hond een team te vormen welke samen een aangenaam duo vormen voor de omgeving.

Beide zaken worden geanalyseerd en aangeleerd tijdens de privé-training van de gedragsbegeleiding.

Tarief groepslessen

€ 30/les

Deze lessen gaan enkel door op afspraak en zijn steeds te boeken per 2 maanden. Elke 2 maanden werken we aan een ander thema. Ze vinden plaats in het park van Brasschaat of in de praktijk van Arthishoeve. 

Het inschrijven per 2 maanden is veplicht. Waarom? Omdat we op één les geen blijvend resultaat kunnen garanderen. Bovendien heeft u uw hond een minimum aantal frequenties nodig om een nieuwe gewoonte aan te leren. Na het eerste pakket groepslessen bent u levenslang welkom om terug mee in te stappen, dit telkens per 2 maanden. Om de organisatie en kwaliteit van de lessen te garanderen wordt er telkens voor het volledige pakket betaald. Kan u om 1 of andere reden niet aanwezig zijn op een les? Dan wordt deze les vervangen door een week interactieve video training waarbij u opdrachten krijgt om thuis zelf aan de slag te gaan met uw hond

 

OPENINGSTIJDEN